Høringsuttalelse til arkivmeldingen

Den 9. november 2012 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om arkiv. Dette er den første egne stortingsmeldingen om arkiv. Stortingsmeldingen behandles i Stortingets familie- og kulturkomite, og Arkivarforeningen har gitt sin høringsuttalelse om meldingen. Familie- og kulturkomiteen har frist til 4. mars 2013 med å avgi innstilling til Stortinget. Arkivarforeningens høringssvar kan du lese her: Forskerforbundets […]