Arkivfaglig utdanning

utdanning.no kan du lese mer om yrket arkivar. Her finner du også en liste over utdanningssteder.

OsloMet tilbyr bachelorstudier i arkivvitenskap. Bachelorstudiet gir teoretisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og bruk av elektroniske arkivsystemer.

OsloMet tilbyr også årstudium i arkivvitenskap, som gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i privat og offentlig virksomhet. Du får kunnskap om arkivenes betydning for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet, og om regelverket for offentlighet og innsyn. Studiet gir deg høy kompetanse i arkivdanning og bevaring, og du lærer hvordan arkivfunksjonen i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte.

Arkivakademiet som tilbys ved HiOA er rettet mot tilsatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU forener kunnskap fra tre fagområder: arkivvitenskap, museumsvitenskap og IT/informatikk. Studietilbudet er rettet mot deg som vil vite mer om spørsmål som hva vi bevarer av informasjon og dokumentasjon fra samfunnet omkring oss. Tilbudet henvender seg også til deg som er i arbeid – eller sikter deg inn på arbeid – med dokumentasjons- og kulturforvaltning i offentlig og privat sektor for eksempel i arkiv eller museum.