Stipendutvalget

Foreningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Arkivarforeningen har et eget stipendutvalg. Om utnevning til utvalget, se statuttenes punkt 8.

Stipendstyret består av:
Espen Andersen (Arkivverket)
Atle Brandsar (Arkivverket)
Aslak Wiig (Bergen Byarkiv)