Generalforsamlinger

Arkivarforeningens generalforsamling 14. mars 2024 

Sakspapirer for generalforsamlingen 2024

 

Arkivarforeningens generalforsamling 28. april 2023 

Sakspapirer for generalforsamlingen 2023

Protokoll fra generalforsamlingen 2023

 

Arkivarforeningens generalforsamling 28. april 2022

Sakspapirer for generalforsamlingen 2022

Protokoll fra generalforsamlingen 2022

Arkivarforeningens generalforsamling 22. april 2021

Sakspapirer for generalforsamlingen 2021

Protokoll fra generalforsamlingen 2021

 

Arkivarforeningens generalforsamling 23. april 2020

Sakspapirer for generalforsamlingen 2020

 

Arkivarforeningens generalforsamling 26. mars 2019

Sakspapirer for generalforsamlingen 2019

 

Arkivarforeningens generalforsamling 12. april 2018

Sakspapirer for generalforsamlingen 2018

Protokoll fra generalforsamlingen 2018

 

Arkivarforeningens generalforsamling 29. mars 2017  

Sakspapirer for generalforsamlingen 2017

Protokoll fra generalforsamlingen 2017

 

Arkivarforeningens generalforsamling 16. mars 2016

Sakspapirer for generalforsamlingen 2016

 

Arkivarforeningens generalforsamling 25. mars 2015

Protokoll fra generalforsamlingenen 2015