Vårseminar og generalforsamling 2023

Dato: 26.–27. april 2023

Sted: Thon Hotel Slottsparken, Oslo

Påmelding: Send e-post til mailto:espand@arkivverket.no

Påmeldingsfrist: 24 mars

Tema og program: Hovedtemaet for vårseminaret er hvordan arkivene har bidratt til kunnskapsdannelse i samfunnet. De første norske arkivinstitusjonene kan spore sine røtter tilbake til 1500-tallet, og fant på mange måter sin form på 16- og 1700-tallet. Store deler av de historiske og vitenskapelige publikasjonene som ble utarbeidet i tidlig moderne tid har brukt arkivene som viktig kildemateriale. I vår tid er det knapt nok mulig å se for seg kunnskapsutvikling som ikke på en eller annen måte er avhengig av arkivmateriale. Til tross for at arkivene og arkivsektoren har hatt en enorm betydning for kunnskapsdannelse både i Norge og i verden ellers, er kunnskapshistorien overveiende preget av fortellingen om museer og bibliotek. Det er derfor et paradoks at museer og bibliotek har en langt større bevissthet hos folk flest og ikke minst hos våre beslutningstakere. Arkivarforeningens vårseminar ønsker derfor å sette søkelys på arkivenes plass i norsk og internasjonal kunnskapshistorie.

Programhttps://www.arkivarforeningen.no/program-arkivarforeningens-varseminar-2023/

Reiseutgifter: Arkivarforeningen dekker deltakernes reiseutgifter på rimeligste måte. Reiseregning må sendes inn så raskt som mulig etter seminaret (innen 14 dager). Vi benytter Forskerforbundets elektroniske reiseregningssystem Unit4, lenke finner du her. Se også vedlagte veiledninger.

NB! Reiseregningen må føres på prosjekt nr. 23300 «Arkivarforeningens vårseminar og generalforsamling 2023». Vær også obs på at den ikke belastes ditt lokallag i Forskerforbundet, men avd. 300 Arkivarforeningen.

Eventuelle spørsmål om seminaret kan rettes til Espen Andersen, tlf. 907 17 179, espand@arkivverket.no