Arkivarforeningens vårseminar 2023

Dag 1: Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen

10.00–10.40 Registrering og kaffe
10.40–10.50 Åpning av seminaret v/Espen Andersen, leder av Arkivarforeningen
Bolk 1 Hvordan har arkivene preget kunnskapsdannelsen gjennom århundrene?
10.50–11.30 Arkiver, samlinger og den nye kunnskapshistorien v/ Anne Eriksen, professor, Universitetet i Oslo
11.30–12.00 Arkivene som kunnskapsressurs før 1800 v/ Torkel Thime, spesialrådgiver, Arkivverket
12.00–13.00 Lunsj
Bolk 2 Hvilken betydning har arkivene som kunnskapsressurs i dag?
13.00–13.30 Oljestatistikkens tilblivelse, bruken av et eldre råarkiv, v/Espen Søbye, seniorrådgiver, SSB
13.30–14.00 Forsvarsarkiver brukt til helsestatistikk v/Elin Anita Fadum, forsker, Forsvarets helseregister
14.00–14.15 Pause
14.15–14.45 Bybanen i Bergen og manglende arkivundersøkelser v/Arne Skivenes, tidligere byarkivar i Bergen
14.45–15.15 Excavating Archives instead of Trenches: New Knowledge from Old Archaeological Records v/Mary Jane Cuyler, post-doc., MF vitenskapelig høyskole
15.15–15.45 Pause
Bolk 3 Hvilken rolle vil arkivene spille i framtiden?
15.45–16.15 Genbank som arkiv, innsamling av data for fremtiden v/Kjetill Jakobsen, professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO
16.15–16.45 Infrastrukturkrav i et digitalt dokumentasjonsforvaltningsperspektiv, v/ Torun Segtnan Soknes, universitetslektor, NTNU
16.45–17.00 Avslutning dag 1
19.00–19.30 Aperitiff
19.30 Middag

Dag 2: Forskning i arkivsektoren

09.00–09.10 Introduksjon ved v/Espen Andersen – leder av Arkivarforeningen
09.10–09.40 Digital tilbakevending? Fengselsdokumentasjon som samisk kilde til ny kunnskap, v/ Grete Gunn Bergstrøm, arkivar, og Hans Nissen, statsarkivar, Arkivverket
09.40–10.10 Sørsamenes rettssituasjon før 1800 og et ukjent massedrap v/Tine Berg Floater, arkivar, Arkivverket
10.10–10.30 Pause
10.30–11.00 Nye profesjonelle i arkivsektoren – I Norge og internasjonal, tv/Janny Sjåholm, rådgjevar, IKA Hordaland
11.00–11.30 Arkivaren – passiv vokter eller aktivist? Forståelse av arkivarrollen i teori og praksis, v/Harald Lindbach, førstearkivar, Arkivverket
11.30–12.00 Oslo Hospital: Er eldre prospekter en troverdig kilde? v/Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent, Oslo byarkiv
12.00–13.00 Lunsj

Arkivarforeningens generalforsamling

13.00–14.00 Arkivarforeningens generalforsamling
14.00–14.30 Lansering av Norsk Arkivforum nr. 29 v/Vilhelm Lange, redaktør