Medlemskap

For å bli medlem i Arkivarforeningen må du være medlem i Forskerforbundet. Les mer om fordelene ved å være medlem i Forskerforbundet på deres nettsider.

Forskjellen mellom å være medlem i Forskerforbundet og i Arkivarforeningen er grovt sett slik: Forskerforbundet ivaretar dine interesser som gjelder forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, f.eks. lønn og arbeidsvilkår. Arkivarforeningen ivaretar dine fagpolitiske interesser og drøfter arkivfaglige og yrkesfaglige spørsmål.

Årskontingenten i Arkivarforeningen er på 500 kr. Den oppkreves av Forskerforbundet i april, og pengene overføres til Arkivarforeningen. Vær nøye med å betale innen fristen. Innbetalte beløp viser oss hvem som er medlem til enhver tid.

 

Studentmedlemskap

Som student betaler du en engangskontingent på 100 kroner for medlemskap i Arkivarforeningen. For medlemskap i Forskerforbundet betaler du en engangssum på 250 kr. Samlet vil det da koste 350 kr. for medlemskap som gjelder for hele studietiden.

Studentmedlemmer regnes som fullverdige medlemmer med de samme rettigheter og søkemulighet som andre medlemmer. Les mer om studentmedlemskap hos Forskerforbundet.

 

Hvorfor bli medlem?

  • Du kommer inn i et yrkesfaglig fellesskap der du lettere kan knytte kontakter på tvers av arbeidssteder og ta opp arkivfaglige eller fagpolitiske spørsmål med foreningen eller kollegaer.
  • Du får dekt reise til å delta i Arkivarforeningens seminarer. Merk at det koster 500 kr årlig å være medlem, mens reisedekningen er verd det mangedobbelte når man bor langt unna.
  • Du kan få publisert dine fagartikler gratis i Norsk Arkivforum eller på Arkivarforeningens nettsider.
  • Du kan søke om reisestipend for å delta i andre arkivrelevante aktiviteter.
  • Du får gratis tilsendt siste nummer av Norsk Arkivforum.
  • Arbeidsstedet ditt kan få publisert stillingsannonser gratis på Arkivarforeningens nettsider.

 

Innmelding

Du kan melde deg inn i Arkivarforeningen ved å sende e-post til Forskerforbundet og oppgi at du ønsker medlemskap i Arkivarforeningen.