Medlemskap

Det finnes flere måter å melde seg inn i Arkivarforeningen på:

1) Til Forskerforbundet per e-post: post@forskerforbundet.no Oppgi at du ønsker medlemskap i Arkivarforeningen.

2) Direkte til Arkivarforeningens leder, Espen Andersen, per e-post: espand@arkivverket.no eller per telefon: 90 71 71 79

Arkivarforeningen har ca. 200 medlemmer. Vi ønsker flere!

Betingelser for medlemskap finner du i Arkivarforeningens vedtekter § 2. For å bli medlem må du være medlem i Forskerforbundet.

Merk at det er mange fordeler med å være medlem i Forskerforbundet. Les om dette på Forskerforbundets nettsider.

Forskjellen mellom å være medlem i Forskerforbundet og i Arkivarforeningen er grovt sett slik:

Forskerforbundet ivaretar dine interesser som gjelder forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, f.eks. lønn og arbeidsvilkår. Dette skjer gjennom tillitsmannsapparatet. Arkivarforeningen ivaretar dine fagpolitiske interesser og drøfter arkivfaglige og yrkesfaglige spørsmål.

Prisen for å være med i Arkivarforeningen er svært lav. Årskontingenten i Arkivarforeningen er 500 kr. Den oppkreves av Forskerforbundet i april, og pengene overføres til Arkivarforeningen. Vær nøye med å betale innen fristen. Innbetalte beløp viser oss hvem som er medlem til enhver tid.

Som medlem i Arkivarforeningen har du flere fordeler:

  • Du får dekt reise til å delta i Arkivarforeningens seminarer. Merk at det koster 500 kr årlig å være medlem, mens reisedekningen er verd det mangedobbelte når man bor langt unna.
  • Du kan søke om reisestipend for å delta i andre arkivrelevante aktiviteter.
  • Du får gratis tilsendt siste nummer av Norsk Arkivforum.
  • Du kommer inn i et yrkesfaglig fellesskap der du lettere kan knytte kontakter på tvers av arbeidssteder og ta opp arkivfaglige eller fagpolitiske spørsmål med foreningen eller kollegaer.
  • Du kan få publisert dine fagartikler gratis i Norsk Arkivforum eller på Arkivarforeningens nettsider.
  • Arbeidsstedet ditt kan få publisert stillingsannonser gratis på Arkivarforeningens nettsider.