Arkivarforeningens vårseminar 2024

Foreløpig program

Dag 1

10.30-11.00: Innsjekk og registrering

11.00-11.10: Velkommen v/styreleder Espen Andersen

11.10-12.00: Forskning uten arkiv? med Guro Lind, Forskerforbundet og Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv [blir oppdatert]

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Historic marine data recovery v/Clive Wilkinson, University of East Anglia [blir oppdatert]

14.00-14.30: Pause

14.30-15.00: Skal digitale arkiver dokumentere løyper eller spor? v/Herbjørn Andresen, OsloMET

15:00-15:30: Digital infrastruktur for morgendagens forskere v/Kayla Tungodden, Arkivverket

15.30-16.00: Pause

16.00-16:30: Creating archives as a preservation instinct: The recordkeeping patterns of victims of war v/Natalia Bermúdez Qvortrup, PhD fra OsloMet høsten 2023

16.30-17.00: Presentasjon av Norsk arkivforum v/redaktør Torkel Thime

17.00-19.00: Egentid

19.00-: Middag på hotellet

 

Dag 2

09.00-09.30: Arkivfunksjon i endring – fra postmottak til strategisk støtte v/Anneli Sundquist og Hilde Lange, OsloMET

09:30-10:00: Filmarven etter Landbrukets Film- og Billedkontor (1942-1985) som historisk kilde v/Tone Føreland, Nasjonalbiblioteket

10.00-10.45: Pause

10.45-11:15: Sigrid Undset: Brev til Nini Roll Anker 1911-1940. Glimt av et vennskap v/Rebecca Boxler Ødegaard, Nasjonalbiblioteket

11:15-11:45: Kvinnebevegelsens Arkiv, synliggjøring og kvinner i arkivene. Trine Eklunds brevsamling, Oslo 1925-2019 v/Ulla Lise Johansen, Stiftelsen ASTA

11:45-12.15: «Få studentene inn i arkivet før Google tar dem» v/Solrun Hommedal, Trondheim byarkiv

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Årsmøte