Kontakt

Ønsker du å kontakte foreningen, kan du henvende deg til:

E-post: post@arkivarforeningen.no

Telefon:  907 17 179

Postadresse:
Arkivarforeningen
v/Espen Andersen
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo