Kontakt

Ønsker du å kontakte foreningen kan du henvende deg til:

E-post: janne.carina.strand@miljodir.no

Telefon:  90 91 54 n59

Postadresse:
Arkivarforeningen
v/Janne Strand
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden,
7485 Trondheim.