Kontakt

Ønsker du å kontakte foreningen, kan du henvende deg til:

E-post: post@arkivarforeningen.no

Telefon:  958 21 501

Postadresse:
Arkivarforeningen
v/Ingrid Nøstberg
Vestfoldmuseene IKS
avd. Vestfoldarkivet
3205 Sandefjord