Deklarasjon om arkiver

DEKLARASJON OM ARKIVER

ICA besluttet enstemmig på generalforsamlingen i Oslo den 17. september 2010 å godkjenne teksten i Verdenserklæringen om arkiver. Erklæringen er utviklet av ICA / SPA (Seksjon for profesjonelle arkivarforeninger) etter modell av «Déclaration Québécoise des Archives». Den universelle erklæringen om arkiver (UDA) beskriver arkivenes unike egenskaper og de forvaltningskrav som er nødvendige for å sikre løpende og permanent tilgang til arkivene. Erklæringen ble offisielt godkjent av UNESCO den 10. november 2011. Erklæringen kan lastes ned på ulike språk via denne linken: http://www.ica.org/6573/reference-documents/universal-declaration-on-archives.html