Om Arkivarforeningen

Arkivarforeningen er en fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet, som er medlem i Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede). Arkivarforeningen har som formål å ivareta sine medlemmers fagpolitiske interesser. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. Styret består av fem medlemmer. Se for øvrig vedtektene.

Arkivarforeningen har ca. 170 medlemmer. Omtrent halvparten er ansatt i det statlige Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene). De fleste andre er ansatt i andre statlige virksomheter eller i kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner (fylkesarkiver, byarkiver og interkommunale arkiver).

Ved landsrådsmøtene i Forskerforbundet er Arkivarforeningen normalt representert.

Arkivarforeningen er medlem av International Council on Archives (ICA) i medlemskategori B (Professional Associations of Archivists). ICA er et samlingsorgan for arkivinstitusjoner i hele verden.

Arkivarforeningen samarbeider med andre profesjonsfaglige foreninger innenfor Forskerforbundet der det er naturlig. Dette kan for eksempel være Forskerforbundet ved museer og kulturminnevern (FMK), Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) og Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale (FFTA)

Arkivarforeningens brosjyre (pdf) Lunch © Børge Lund, distr. strandcomics.no