Om Arkivarforeningen

Arkivarforeningen er en fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet, som er medlem i Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede). Arkivarforeningen har som formål å ivareta sine medlemmers fagpolitiske interesser. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. Styret består av fem medlemmer og to vararepresentanter. Se for øvrig vedtektene.

Arkivarforeningen har ca. 230 medlemmer. Omtrent halvparten er ansatt i det statlige Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene). De fleste andre er ansatt i andre statlige virksomheter eller i kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner (fylkesarkiver, byarkiver og interkommunale arkiver).

Arkivarforeningen samarbeider med andre profesjonsfaglige foreninger innenfor Forskerforbundet der det er naturlig og er normalt representert ved landsrådsmøtene i Forskerforbundet.

Arkivarforeningen er medlem av International Council on Archives (ICA) i medlemskategori B (Professional Associations of Archivists). ICA er et samlingsorgan for arkivinstitusjoner i hele verden.

Arkivarforeningens brosjyre (pdf) Lunch © Børge Lund, distr. strandcomics.no