Forfatterveiledning

Forfatterveiledning (for english author guidance, see bottom of page)

Manuskriptinnlevering

Manuskriptet skal ikke være publisert tidligere. Det skal ikke være under vurdering for publisering andre steder. Publiseringen skal være godkjent av eventuelle medforfattere. Utgiveren vil ikke holdes juridisk ansvarlig dersom det oppstår krav om kompensasjon.

Tillatelser

Forfattere som ønsker å inkludere figurer, tabeller eller andre illustrasjoner som allerede er publisert andre steder, må innhente tillatelse fra rettighetshavere for både det trykte og nettbaserte formatet. Materiale som mottas uten rettighetstillatelser vil antas å stamme fra forfatter.

Manuskript (tre obligatoriske filer)

Sørg for at du sender inn alle relevante redigerbare kildefiler. Tre filer er obligatoriske: tittel, sammendrag, tekst ved hver innsending og revisjon. Unnlatelse av å sende inn et komplett sett med redigerbare kildefiler vil føre til at artikkelen din ikke vurderes. Filene skal være i vanlige tekstbehandlingsformater som .docx (microsoft word).

Eventuelle figurer eller illustrasjoner sendes nummererte og med illustrasjonstekst i egne filer.

Filen Tittel skal inneholde følgende informasjon:

 • Tittel på artikkel: kortfattet og informativ, både på norsk og engelsk.
 • Forfatterinformasjon: navn, høyeste akademiske grad (når og ved hvilket studiested), arbeidssted/institusjonstilknytning, yrkestittel, epostadresse og ORCID-id (valgfritt).
 • Takk til eventuelle bidragsytere skrives i et eget avsnitt

Sammendrag/Abstract

 • Et sammendrag på 150 til 250 ord skrives både på engelsk og norsk.
 • Nøkkelord/Keywords: Fire til seks nøkkelord for indeksering.

Tekst

 • Lengden skal normalt ikke overstige 50.000 tegn inkl. mellomrom. Lengre artikler må avklares med redaksjonen.
 • Formatering: tekst leveres i Word, vanlig font brukes (helst calibri brødtekst), for utheving brukes kursiv.
 • Det brukes kun tre overskrifts-nivåer: nivå 1: artikkelens tittel, nivå2: hovedavsnitt, nivå 3: underavsnitt. Avsnitt skal ikke nummereres.
 • Forkortelser forklares første gang de brukes og benyttes deretter konsekvent.
 • Fotnoter kan brukes til å gi tilleggsinformasjon, ikke til referanser. Fotnoter nummereres fortløpende.
 • Datoer skrives slik DD. måned år: 15. mars 2015.
 • Referansestiler: se nederst
 • Tabeller nummereres fortløpende med arabiske tall og plasseres i hovedteksten, der den skal stå, med forklarende tekst. (Eksempel: Tabell 1. Gjennomsnittsalder for personer født i Lund prestegjeld 1800-1900).
 • Plassering av figurer og illustrasjoner markeres i teksten med løpenummer (Figur 1), illustrasjonstekst (Lengdeprofil Dovrebanen) og filnavn (Figur 1.png).
  Eksempel: Figur 1. Lengdeprofil Dovrebanen. Figur1.png Eksempel: Illustrasjon 1. Foto: NSB/KF-arkiv. Dovrebanen.jpg

 

Referansestiler

Noter skrives i tekst omsluttet av parenteser. Referanseliste (litteratur, kilder o.l.) skrives til slutt.

Note- og referanseformat:

Artikkel med 1 forfatter:
Format note: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)
Eksempel: (Audunson, 2016, s. 20)

Format referanseliste: Forfatters etternavn, A.A.  (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall. + evt. DOI https://doi.org/<doinummer>. Eksempel: Audunson, R. (2016). Offentlighetens akvarium. Bok og bibliotek, 83(6), 20–21.

Artikkel med 2 forfattere:
Format note: (Første forfatters etternavn & Andre forfatters etternavn, år, s. sidetall)
Eksempel:(Odland & Færø, 2015, s. 58)

Format referanseliste: Forfatter, A.A. & Forfatter, B.B. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall.
Eksempel: Odland, A. M. & Færø, M. K. (2015). Frisk nok i dag? Foreldre & barn, 39(10), 57-59.

Artikkel med 3 eller flere forfattere:
Format note: (Første forfatters etternavn et al., år, s. sidetall)
Eksempel: (Franzen et al., 2009, s. 17)

Format referanseliste (alle forfatterne tas med): Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B., Forfatters etternavn, C. C., Forfatters etternavn, D. D., Forfatters etternavn, E. E. & Forfatters etternavn, F. F. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall.

Eksempel: Howard, J., Bingener, C. & Howard, T. C. (2021). Essential strategies for inclusive teaching. Educational Leadership, 79(4), 38-43.

Avisartikkel:
Format note: (Forfatters etternavn, år)
Eksempel: (Skjeggestad, 2018)

Format referanseliste: Forfatters etternavn, A.A. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, s. sidetall.
Eksempel: Skjeggestad, H. (2018, 14. mai). Gi lærerne ansvaret de så gjerne vil ha. Aftenposten, Kommentar, s. 3.

Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere:
Format note: (Organisasjon [evt. forkortelse], årstall, s. sidetall)
Eksempel: (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018, s. 12)
Merknad: Senere i teksten kan følgende format benyttes: (Forkortelse, år), eksempel: (NTNU, 2018).

Format referanseliste: Organisasjon. (år). Tittel i kursiv. Utgiver/URL
Eksempel: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (2018). Kunnskap for en bedre verden: NTNU strategi 2018-2025. https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal

Bok med 1 forfatter:
Format note: (Forfatters etternavn, årstall, s. sidetall)
Eksempel: (Repstad, 2014, s. 53)

Format referanseliste: Forfatter. (år). Tittel: Undertittel i kursiv (utg.). Forlag.
Eksempel: Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3. utg.). Universitetsforlaget.

Bok med 2 forfattere:
Format note: (Første forfatters etternavn & Andre forfatters etternavn (begge forfatterne nevnes hver gang), år, s. sidetall)
Eksempel: (Nielsen & Thon, 2008, s. 44)

Format referanseliste: Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (år). Tittel i kursiv (utg.). Forlag.
Eksempel: Nielsen, M. B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Wergelandselskapet.

Bok med 3 eller flere forfattere:
Format note: (Første forfatters etternavn et al., år, s. sidetall)
Eksempel: (Fasting et al., 2011, s. 42)

Format referanseliste: Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B. … & Forfatters etternavn, T. T. (år). Tittel i kursiv (utg.). Forlag.
Eksempel: Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Civita.

Bok med redaktør:
Format note: (Redaktør, år, sidetall)
Eksempel: (Tønnessen, 2010, s. 52)

Format referanseliste: Redaktørs etternavn, A. A. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.). Forlag.
Eksempel: Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Universitetsforlaget.

Kapittel i bok med redaktør:

Format note: (Kapittelforfatters etternavn, år, sidetall)
Eksempel: (Søjbjerg, 2016, s. 215)

Format referanseliste: Kapittelforfatters etternavn, A. A. (År). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. A. Redaktørnavn (Red.), Bokens tittel: Undertittel i kursiv (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Forlag.
Eksempel: Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D. G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Cappelen Damm Akademisk.

Flerbindsverk:
Format note: (Forfatters etternavn, år)
Eksempel: (Alnæs, 2004–2007)

Enkeltbind med og uten individuell tittel: Format note: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)
Eksempel: (Alnæs, 2004, s. 24)

Format referanseliste: Helt flerbindsverk: Forfatter(e)s etternavn, A. A. (startår-sluttår, evt. kun ett årstall hvis utgitt samtidig). Tittel: Undertittel i kursiv (utgave, Antall bind). Forlag.
Eksempel: Alnæs, K. (2004–2007). Historien om Europa (Bd. 1–4). Den norske bokklubben.

Format referanseliste: Enkeltbind med individuell tittel: Format: Forfatter(e)s etternavn, A. A. (år). Tittel på hele verket: Bind. Tittel på enkeltbindet alt i kursiv. Forlag.
Eksempel: Alnæs, K. (2004). Historien om Europa: Bd. 1. Oppvåkning. Den norske bokklubben.

Format referanseliste: Enkeltbind uten individuell tittel: Forfatter(e). (Red.). (år). Tittel i kursiv (bind). Forlag.
Eksempel: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. (Red.). (2005). Grunnleggende sykepleie (Bd. 1). Gyldendal.

Doktorgradsavhandling, master- eller bacheloroppgave

Format note: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)
Eksempel: (Listhaug, 2015, s. 32)

Format referanseliste: Forfatters etternavn, A. A. (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel i kursiv [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave/Bacheloroppgave]. Institusjon.
Eksempel: Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [Doktorgradsavhandling]. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Fra internett:
Format referanseliste: Forfatter(e)s etternavn. (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel i kursiv [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave/Bacheloroppgave, Institusjon evt. Land]. Nettstedets navn. https://url
Eksempel: Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Arkivkilder:

Format note: (Arkivdepot forkortet, Depotsignatur/arkivsignatur/seriesignatur/løpenummer arkivstykke/dokumentdato)
Eksempel: (RA/EA-2870/Be/L0010).
Eksempel med dato: (RA/EA-2870/Be/L0010/brev 24. februar 1724)
Eksempel med side: (RA/EA-2870/Be/L0010/s. 45)

Format referanseliste: Arkivdepot (forkortelse), Arkivnavn/Depotsignatur/arkivsignatur/seriesignatur/stykkeløpenummer: arkivstykkets navn ytterår.
Eksempel: RA, Riksarkivet (RA), Stattholderembetet 1572–1771/RA/EA-2870/Be/L0010: Allmenn kopibok 1735–1736.

Author guidance

Manuscript submission

The manuscript must not have been published previously. It should not be under consideration for publication elsewhere. The publication must be approved by all co-authors, if any. The publisher will not be held legally responsible if a claim for compensation arises.

Permissions

Authors wishing to include figures, tables, or other illustrations already published elsewhere must obtain permission from copyright holders for both the print and online formats. Material received without copyright permissions will be assumed to originate from the author.

Manuscript (three mandatory files)

Make sure you submit all relevant editable source files. Three files are mandatory: title, abstract, text) for each submission and revision. Failure to submit a complete set of editable source files will result in your article not being considered. The files must be in common word processing formats such as .docx (microsoft word).

Any figures or illustrations are sent numbered and with illustration text in separate files.

The Title file must contain the following information:

 • Title of article: concise and informative, in both Norwegian and English.
 • Author information: name, highest academic degree (when and at which university), workplace/institutional affiliation, professional title, email address and ORCID ID (optional).
 • Thanks to any contributors are written in a separate paragraph

Abstract

 • A summary of 150 to 250 words.
 • Keywords: Four to six keywords for indexing.

Text

 • The length should not normally exceed 50,000 characters including spaces. Longer articles must be clarified with the editors.
 • Formatting: text is delivered in Word, standard font is used (preferably calibri body text), italics are used for emphasis.
 • Only three heading levels are used: level 1: article title, level 2: main section, level 3: subsection. Sections should not be numbered.
 • Abbreviations are explained the first time they are used and used consistently thereafter.
 • Footnotes can be used to provide additional information, not for references. Footnotes are numbered consecutively.
 • Dates are written like DD. month year: 15 March 2015.
 • Reference styles: see below
 • Tables are numbered consecutively with Arabic numerals and placed in the main text, where it should appear, with explanatory text. (Example: Table 1. Average age of people born in Lund parish 1800-1900).
 • Placement of figures and illustrations is marked in the text with running number (Figure 1), illustration text (Lengdeprofil Dovrebanen) and file name (Figure 1.png).
  Example: Figure 1. Longitudinal profile of the Dovrebanen. Figur1.png Example: Illustration 1. Dovrebanen. Photo: NSB/KF archive. Dovrebanen.jpg

 

Reference styles

Notes are written in text surrounded by brackets. A list of references (literature, sources etc.) is written at the end.

Note and reference format:

Article with 1 author:

Format note: (Author’s surname, year, page number)

Example: (Audunson, 2016, p. 20)

Format reference list: Author’s last name, A.A. (year). Article title. Journal title in italics, year (number), page number. + possible DOI https://doi.org/<doi number>. Example: Audunson, R. (2016). Public aquarium. Book and Library, 83(6), 20–21.

Article with 2 authors:

Format note: (First author’s surname & Second author’s surname, year, p. page number)

Example: (Odland & Færø, 2015, p. 58)

Format reference list: Author, A.A. & Author, B.B. (year). Article title. Journal title in italics, year (number), page number.

Example: Odland, A. M. & Færø, M. K. (2015). Healthy enough today? Parents & children, 39(10), 57-59.

Article with 3 or more authors:

Format note: (First author’s surname et al., year, p. page number)

Example: (Franzen et al., 2009, p. 17)

Format reference list (all authors are included): Author Surname, A. A., Author Surname, B. B., Author Surname, C. C., Author Surname, D. D., Author Surname, E. E. & Author Surname, F. F. (year). Article title. Journal title in italics, year (number), page number.

Example: Howard, J., Bingener, C. & Howard, T. C. (2021). Essential strategies for inclusive teaching. Educational Leadership, 79(4), 38-43.

Newspaper article:

Format note: (Author’s surname, year)

Example: (Skjeggestad, 2018)

Format reference list: Author’s last name, A.A. (year, date). Title. Newspaper title in italics, page number.

Example: Skjeggestad, H. (2018, 14 May). Give teachers the responsibility they so desperately want. Aftenposten, Comment, p. 3.

Book from an institution or organization without authors:

Format note: (Organization [abbreviation if applicable], year, page number)

Example: (Norwegian University of Science and Technology [NTNU], 2018, p. 12)

Note: Later in the text, the following format can be used: (Abbreviation, year), example: (NTNU, 2018).

Format reference list: Organization. (year). Title in italics. Publisher/URL

Example: The Norwegian University of Science and Technology. (2018). Knowledge for a better world: NTNU strategy 2018-2025. https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal

Book with 1 author:

Format note: (Author’s surname, year, page number)

Example: (Repstad, 2014, p. 53)

Format reference list: Author. (year). Title: Subtitle in italics (ed.). Publishers.

Example: Repstad, P. (2014). Sociological perspectives for health and social workers (3rd ed.). The university publishing house.

Book with 2 authors:

Format note: (First author’s surname & Second author’s surname (both authors are mentioned each time), year, page number)

Example: (Nielsen & Thon, 2008, p. 44)

Format reference list: Author, A. A. & Author, B. B. (year). Title in italics (ed.). Publishers.

Example: Nielsen, M. B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: City guide. The Wergeland company.

Book with 3 or more authors:

Format note: (First author’s surname et al., year, p. page number)

Example: (Fasting et al., 2011, p. 42)

Format reference list: Author last name, A. A., Author last name, B. B. … & Author last name, T. T. (year). Title in italics (ed.). Publishers.

Example: Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Norwegian welfare. Civita.

Book with editor:

Format note: (Editor, year, page number)

Example: (Tønessen, 2010, p. 52)

Format reference list: Editor’s surname, A. A. (Ed.). (year). Title in italics (ed.). Publishers.

Example: Tønnessen, E. S. (Ed.). (2010). Composite texts: Children’s text practice. The university publishing house.

Chapter in book with editor:

Format note: (Chapter author’s surname, year, page number)

Example: (Søjbjerg, 2016, p. 215)

Format reference list: Chapter author’s surname, A. A. (Year). Chapter title: Subtitle. In A. A. Editor’s name (Ed.), Book title: Subtitle in italics (edition, volume, chapter’s page span). Publishers.

Example: Søjbjerg, I. L. (2016). The nurse’s function and responsibility when treating children born with heart defects. In D. G. Stubberud (Ed.), Nursing care for people with heart disease (pp. 206-229). Cappelen Damm Academic.

Multivolume work:

Format note: (Author’s surname, year)

Example: (Alnæs, 2004–2007)

Single volume with and without individual title: Format note: (Author’s surname, year, page number)

Example: (Alnæs, 2004, p. 24)

Format reference list: Complete multi-volume work: Author(s) surname, A. A. (start year-end year, possibly only one year if published at the same time). Title: Subtitle in italics (edition, Number of volumes). Publishers.

Example: Alnæs, K. (2004–2007). The history of Europe (Vols. 1–4). The Norwegian Book Club.

Format reference list: Single volume with individual title: Format: Author(s) surname, A. A. (year). Title of the entire work: Vol. Title of single volume all in italics. Publishers.

Example: Alnæs, K. (2004). The History of Europe: Vol. 1. Awakening. The Norwegian Book Club.

Format reference list: Single volume without individual title: Author(s). (Ed.). (year). Title in italics (volume). Publishers.

Example: Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. (Ed.). (2005). Basic nursing (Vol. 1). Gylden Valley.

Doctoral thesis, master’s or bachelor’s thesis

Format note: (Author’s surname, year, page number)

Example: (Listhaug, 2015, p. 32)

Format reference list: Author’s surname, A. A. (date of publication). Title: Subtitle in italics [Doctoral thesis/Master’s thesis/Bachelor’s thesis]. Institution.

Example: Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian [PhD thesis]. The Norwegian University of Science and Technology.

From the internet:

Format reference list: Author(s) surname. (time of publication). Title: Subtitle in italics [Doctoral thesis/Master’s thesis/Bachelor’s thesis, Institution possibly Country]. The name of the site. https://url

Example: Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians [PhD thesis, University of Oslo]. DUO Science Archive. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

Archival sources:

Format note: (Archival repository abbreviated, Repository signature/archival signature/series signature/serial number for the archival item/document date)

Example: (RA/EA-2870/Be/L0010).

Example with date: (RA/EA-2870/Be/L0010/letter 24 February 1724)

Example with page: (RA/EA-2870/Be/L0010/p. 45)

Format reference list: Archival repository (abbreviation), Archival repositoryRA name/Repository signature/archive signature/series signature/piece sequence number: name of the piece of the archive year.

Example: RA, Riksarkivet (RA), Governor’s office 1572–1771/RA/EA-2870/Be/L0010: General copy book 1735–1736.