Tidligere vårseminar – program og innlegg

Arkivarforeningens vårseminar 27.-28. april 2022

Program for vårseminaret 2022

 

Arkivarforeningens «vårseminar» 28.-29. september 2021

Program for «vårseminaret» 2021

 

Arkivarforeningens vårseminar 2020

Avlyst

 

Arkivarforeningens vårseminar 25.- 26. mars 2019

Program for vårseminaret 2019

Innlegg fra vårseminaret 2019:

Tine Berg Floater: Kundskaper i Krigens Tiid.

Torkel Thime: De eldste regionale arkivdepot

Thomas Olsen: Pilot Agder

Ine Fintland: Arkivdidaktikk, av papir blir det liv

Helena Eriksson: Arkivverkets tilpasning til regionreformen

Ingrid Nøstberg: Arkivarforeningen, Utfordringer og prioriteringer

 

Arkivarforeningens vårseminar 2018

Innlegg fra vårseminaret 2018:

Herbjørn Andresen: Kompetansebehov for fremtidens arkivarer – Hva skal til for å bruke digitalt skapt arkivmateriale i depotene?

Jon Ola Syrstad: Forventninger og behov – fra en kommunal arkiveiers ståsted

Maria Gercio: Archival institutions and competence needs: what will be expected form the archivist of tomorrow?

Vilde Ronge: Forventninger og behov til kompetansen i arkivinstitusjonene fra statsforvaltningens ståsted – et kort og langt svar

Øyvind Langeland: Virksomhetsarkitektur innen arkiv

Øyvind Ødegaard: Forskning i Arkivverket

 

Arkivarforeningens vårseminar 28.-29. mars 2017

Program for vårseminaret 2017

Innlegg fra vårseminaret 2017:

Lars Christian Jenssen: Perspektiver på arkivdanning og bevaring

Ine Fintland: Arkivarens som forfatter og forteller

Hilde Lange: Ingen skaper arkiv fordi de skal avleveres

Nikolai Brandal: Mellom staten og historikarane

Torkel Thime: Primær- og sekundær arkivbruk

Torleif Lind: IKA-ene sitt samfunnsoppdrag

 

Arkivarforeningens vårseminar 15.-16. mars 2016

Program for vårseminaret 2016

Innlegg fra vårseminaret 2016:

Kari Folkenborg: Forskerforbundets politikk for ABM

Øyvind Ødegaard: Arkivforskning i Arkivverket

Lars Christian Jenssen: Status for forskning på arkivfeltet

Herbjørn Andresen: Arkivforskning ved HiOA

Ingrid Nøstberg: Forskning i KAI-sektoren

Ellen Røsjø: Privatarkivstrategi

Janet Birkedal Martin: Norsk olje- og gassarkiv

 

Arkivarforeningens vårseminar 24.-25. mars 2015

Program for vårseminaret 2015

Innlegg fra vårseminaret 2015:

Arne Skivenes: Den gamle arkivaren og tiden

Kåre Olsen: Trengs arkivaren i arbeidet med moderne arkiv?

Arne-Kristian Groven: IT, arkivarens verktøy eller forbannelse?

Børge Strand: Digitalt skapt kildemateriale og arkivarenes påvirkning – fast element i kildekritikken?

Jean-Philippe André Caquet: Savnes den Klassiske Depotarkivaren?

Lars Christian Jenssen: FFs politikk for ABM-sektoren: «Mer tid til FOU» Arbeidet hittil i 2015

Arkivarforeningens vårseminar 1.-2. april 2014

Program for vårseminaret 2014

Innlegg fra vårseminaret 2014:

Turid Holen: Kva ventar kommunesektoren av SAMDOK-satsninga

Gunnar Urtegård: Riksarkivaren sin rolle som pådrivar og koordinator for Samdok

Ellen Røsjø: Om privatarkiv i samdokprosjektet

Hans Fredrik Berg: Sektorspesifikke eller felles utfordringer?

Ole Stian Hovland: Kva skjer her? – statur i fylkesarkivet

Vibeke Solbakken Lunheim: Lønnsundersøkelsen 2013

 

Arkivarforeningens vårseminar 14.-15. mars 2013

Program for vårseminaret 2013