Program – Arkivarforeningens vårseminar og generalforsamling 2019

Arkivarforeningen inviterer alle medlemmer til fagseminar og generalforsamling 25. – 26. mars. Hovedtemaet for årets seminar er regionreformen og mulige konsekvenser for det norske «arkivlandskapet». Reformen innebærer at fylkeskommuner slås sammen, og de fylkeskommunale/kommunale arkivinstitusjonene må samordne sine oppgaver på en ny måte. Arkivverket vurderer også nye organisasjonsformer i samarbeid med de fylkeskommunale/kommunale arkivinstitusjonene. Vi inviterer derfor ulike aktører til å belyse utfordringer og muligheter i kjølvannet av regionreformen. Det blir innlegg fra berørte aktører i arkivsektoren, men også fra politikerhold – de som faktisk skal treffe beslutningene. Vi får også et innlegg fra museumssektoren, om hvordan regionreformen vil berøre museene og deres arbeid med privatarkiv. Vi ønsker også å sette regionreformen i et historisk perspektiv, med et tilbakeblikk på tidligere reformtanker og utredninger for arkivsektoren.

Vi har invitert Forskerforbundets nye leder, Guro Elisabeth Lind, til å holde åpningsforedraget på seminarets første dag. Hun vil både presentere seg selv og Forskerforbundets politikk på arkivfeltet. Vi benytter denne anledningen til å presentere noen utfordringer og prioriteringer i sektoren, og det blir mulighet for innspill fra salen.

På seminarets andre dag blir temaet forskning i arkivsektoren. Det blir presentasjon av fire konkrete forskningsprosjekter, med stor faglig spennvidde. Fagseminaret avsluttes med en presentasjon og lansering av Norsk arkivforum nr. 25, Kompetansebehov i arkivinstitusjonene. Etter fagseminaret avholdes Arkivarforeningens generalforsamling.

Program

Dag 1:            

09.30 – 10.00    Registrering og kaffe

10.00 – 10.10    Åpning av seminaret

Vibeke Solbakken Lunheim, leder av Arkivarforeningen

Forskerforbundet og Arkivarforeningen

10.10 – 10.40     Forskerforbundet og arkivsektoren

Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

10.40 – 10.50    Arkivarforeningen – utfordringer og prioriteringer

Ingrid Nøstberg, nestleder i Arkivarforeningen

10.50 – 11.00    Forskerforbundets lokallag i Arkivverket – utfordringer og prioriteringer

Espen Andersen, leder av Forskerforbundets lokallag i Arkivverket

11.00 – 11.15    Kaffepause

11.15 – 11.30    Innspill fra medlemmene

Regionreformen – Arkivsektoren i endring

11.30 – 12.15    Regionreform og nytt arkivlandskap – et historisk tilbakeblikk

Egil Nysæter, tidligere fylkesarkivar i Hordaland og leder av «Nysæter-utvalget»

12.15 – 13.15    Lunsj

13.15 – 13.40    Viken – utfordringer og muligheter

Tonje Kristensen, leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune

13.40 – 14.05    Vestland – ett fylke og to fylkesarkiv

Arnt Ola Fidjestøl, leder av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

14.05 – 14.30    Museumssektoren og regionreformen

Mads Langnes, konservator ved Romsdalsmuseet

14.30 – 14.45    Kaffepause

14.45 – 15.10    Pilot Agder

Thomas Olsen, Arkivverket

15.10 – 15.35    Arkivverkets tilpasning til regionreformen

Helena Eriksson, Arkivverket

15.35 – 16.15    Debatt

19.30                   Middag

Dag 2:

Forskning i arkivsektoren – presentasjon av forskningsarbeider

09.00 – 09.30    Arkivdidaktikk – av papir blir det liv

Ine Fintland, Arkivverket

09.30 – 10.00    De eldste regionale arkivdepotene

Torkel Thime, Arkivverket

10.00 – 10.10    Kaffepause

10.10– 10.40      Magistratsembetene, en studie i embetsrekruttering

Leif Thingsrud, Arkivverket

 

10.40 – 11.10    «Kundskaber i Krigens Tiid». Etterretningsrapporter fra Den store nordiske krig,

Tine Berg Floater, Arkivverket

11.10 – 11.20    Lansering av Norsk arkivforum nr. 25

Vilhelm Lange, redaktør i Norsk arkivforum

Arkivarforeningens generalforsamling

 

11.30 – 13.00    Arkivarforeningens generalforsamling

13.00 – 14.00    Lunsj