Velkommen til Vårseminaret 2023!

Temaet for årets vårseminar er hvordan arkivene har bidratt til kunnskapsdannelse i samfunnet.  Store deler av de historiske og vitenskapelige publikasjonene som ble utarbeidet i tidlig moderne tid har brukt arkivene som viktig kildemateriale. Det er knapt nok mulig å…

«Vårseminar» i september 2021

Programmet til årets «vårseminar»  i 28. – 29. september på Thom Hotel Stor er no klart. Sett av dagene til årets tema som er formidling og forskning i arkivsektoren. Invitasjon til påmelding kjem rett etter sommarferien. Heile programmet for dagene…