Les innleggene fra Arkivarforeningens vårseminar 2019

Arkivarforeningen har samlet de fleste presentasjonene fra vårseminaret. Vi legger dem ut på våre nettsider slik at medlemmer og andre interesserte kan lese dem. Flere av disse presentasjonene vil senere bli omarbeidet til artikler og utgitt i Norsk Arkivforum:

Tine Berg Floater. Kundskaper i Krigens Tiid.

Torkel Thime. De eldste regionale arkivdepot

Thomas Olsen. Pilot Agder

Ine Fintland. Arkivdidaktikk, av papir blir det liv

Helena Eriksson. Arkivverkets tilpasning til regionreformen

Ingrid Nøstberg. Arkivarforeningen, Utfordringer og prioriteringer