Styret

Generalforsamling er som regel i mars hvert år. Funksjonstid for styret følger dato for generalforsamling og ikke kalenderåret.

Styret består av følgende personer:
Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet), leder, 2021 – 2022
Beate Aasen Bøe, (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), nestleder, 2021-2023
Aslak Wiig (Bergen byarkiv), kasserer, 2020 – 2022
Torkel Thime (Arkivverket), styremedlem, 2020- 2022
Espen Andersen (Arkivverket), styremedlem, 2021 – 2023

Varamedlemmer:
Bente Hartviksen (Arkivverket), 2021 – 2023

Atle Brandsar (Arkivverket), 2021 – 2023

Valgkomite:
Vibeke Solbakken Lunheim (Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal) , 2021-2022
Vigdis Andersen (Arkivverket), 2021-2022
Sigve Espeland (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), 2021-2022