Styret

Generalforsamling er som regel i mars hvert år. Funksjonstid for styret følger dato for generalforsamling og ikke kalenderåret.

Styret består av følgende personer:
Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet), leder, 2019 – 2020
Mari Arnekleiv Bækkelund, (Norsk vegmuseum), nestleder, 2019-2021
Aslak Wiig (Bergen byarkiv), kasserer, 2018 – 2020
Torkel Thime (Statsarkivet i Stavanger), styremedlem, 2018- 2020
Per Kristian Ottersland (Riksarkivet), styremedlem, 2019 – 2021

Varamedlemmer:
Sigrid Jostad (Statsarkivet i Hamar), 2019 – 2021
Bente Hartviksen (Statsarkivet i Oslo), 2019 – 2021

Valgkomite:
Sonja Serina Finstad Johannson (Statsarkivet i Kongsberg), 2019-2020
Vigdis Andersen (Arkivverket), 2019-2020
Sigve Espeland (IKA Rogaland), 2019-2020