Styret

Funksjonstid for styret følger dato for generalforsamling og ikke kalenderår. Generalforsamlingene holdes vanligvis i løpet av mars-april hvert år.

Styret består av følgende personer:
Espen Andersen (Arkivverket), leder, 2022–2024
Kirsti Gulowsen (Oslo byarkiv), nestleder, 2022–2024
Atle Brandsar (Arkivverket), kasserer, 2022–2024
Janny Sjåholm (IKA Hordaland), styremedlem, 2023–2025
Hilde Lange (OsloMet), styremedlem, 2023–2025

Varamedlemmer:
Janne Strand (Miljødirektoratet), sekretær, 2022–2024
Stian Hauge (Forsvaret), varamedlem, 2022–2024

Valgkomité:
Vibeke Solbakken Lunheim (Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal), 2023–2024
Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet), 2023–2024
Sigve Espeland (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), 2023–2024