Styret

Funksjonstid for styret følger dato for generalforsamling og ikke kalenderår. Generalforsamlingene holdes vanligvis i løpet av mars-april hvert år.

Styret består av følgende personer:
Janne Strand (Miljødirektoratet og NTNU), leder, 2024–2026
Kirsti Gulowsen (Oslo byarkiv), nestleder, 2024–2026
Atle Brandsar (Arkivverket), kasserer, 2024–2026
Stian Hauge (Forsvaret), sekretær, 2024–2026
Janny Sjåholm (IKA Hordaland), styremedlem, 2023–2025

Varamedlemmer:
Espen Andersen (Arkivverket), varamedlem, 2024–2026
Hilde Lange (OsloMet), varamedlem, 2023–2025

Valgkomité:
Vibeke Solbakken Lunheim (Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal), 2024–2025
Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet), 2024–2025
Sigve Espeland (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), 2024–2025