Styret

Generalforsamling er som regel i mars hvert år. Funksjonstid for styret følger dato for generalforsamling og ikke kalenderår.

Styret består av følgende personer:
Espen Andersen (Arkivverket), leder, 2022–2024
Kirsti Gulowsen (Oslo byarkiv), nestleder, 2022–2024
Atle Brandsar (Arkivverket), kasserer, 2022–2024
Beate Aasen Bøe, (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), styremedlem, 2022
Torkel Thime (Arkivverket), styremedlem, 2022–2024

Varamedlemmer:
Janne Strand (Miljødirektoratet), sekretær, 2022–2024
Stian Hauge (Forsvaret), 2022–2024

Valgkomité:
Vibeke Solbakken Lunheim (Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal) , 2021–2022
Vigdis Andersen (Arkivverket), 2021–2022
Sigve Espeland (Interkommunalt Arkiv i Rogaland), 2021–2022