Velkommen til Vårseminaret 2023!

Temaet for årets vårseminar er hvordan arkivene har bidratt til kunnskapsdannelse i samfunnet.  Store deler av de historiske og vitenskapelige publikasjonene som ble utarbeidet i tidlig moderne tid har brukt arkivene som viktig kildemateriale. Det er knapt nok mulig å se for seg kunnskapsutvikling som ikke på en eller annen måte er avhengig av arkivmateriale. Til tross for dette har museer og bibliotek en langt større bevissthet hos folk flest og ikke minst hos våre beslutningstakere. Arkivarforeningens vårseminar ønsker derfor å sette fokus på arkivenes plass i norsk og internasjonal kunnskapshistorie.

Dato: 26.–27. april 2023

Sted: Thon Hotel Slottsparken, Oslo

Mer informasjonhttps://www.arkivarforeningen.no/varseminar-og-generalforsamling-2023/

Påmelding: Send e-post til mailto:espand@arkivverket.no

Påmeldingsfrist: 24 mars