Velkommen til Vårseminaret 2024!

Temaet for årets vårseminar er Forskning uten arkiv? I fjor høst inviterte Forskerforbundet og Arkivarforeningen til frokostmøte om situasjonen i arkiv, med vekt på konsekvenser av redusert tilgjengelighet og informasjonstap. Dette temaet vil vi bygge videre på i første del…

Arkivarforeningens reisestipend 2023

Arkivarforeningens generalforsamling har vedtatt at foreningen kan bruke opptil 25 500 kroner til reisestipender for medlemmene i løpet av 2023.   Styret har bestemt at følgende vilkår gjelder for tildelingen av reisestipendet 2023: Arkivarforeningens reisestipend deles ut til medlemmer av Arkivarforeningen.…