Arkivarforeningens reisestipend 2024

Arkivarforeningens generalforsamling har vedtatt at foreningen kan bruke opptil 25 500 kroner til reisestipender for medlemmene i løpet av 2024. Styret har bestemt at følgende vilkår gjelder for tildelingen av reisestipendet 2024: Arkivarforeningens reisestipend deles ut til medlemmer av Arkivarforeningen. Stipendet…

Styrets innspill til høringer i 2023

Arkivarforeningens innspill til fagseksjonen hos Forskerforbundet som arbeidet med høringsuttalelse til  forslag til endringer i offentleglova m.m.: «Arkivarforeningen har valgt, med bakgrunn i opplysninger om at dere jobbet med høringssvar, å ikke utarbeide innspill. Vi antar og håper dere er…

Norsk Arkivforum nr. 30 er nå tilgjengelig på nett!

Norsk Arkivforum nr. 30 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens vårseminar 2023. Hovedtemaet for seminaret var Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen. Årets artikler viser den rollen arkivene har spilt for kunnskapsdannelsen gjennom flere hundre år, innenfor ulike kunnskapstradisjoner og…

Velkommen til Vårseminaret 2024!

Temaet for årets vårseminar er Forskning uten arkiv? I fjor høst inviterte Forskerforbundet og Arkivarforeningen til frokostmøte om situasjonen i arkiv, med vekt på konsekvenser av redusert tilgjengelighet og informasjonstap. Dette temaet vil vi bygge videre på i første del…