Arkivarforeningens reisestipend 2023

Arkivarforeningens generalforsamling har vedtatt at foreningen kan bruke opptil 25 500 kroner til reisestipender for medlemmene i løpet av 2023.   Styret har bestemt at følgende vilkår gjelder for tildelingen av reisestipendet 2023: Arkivarforeningens reisestipend deles ut til medlemmer av Arkivarforeningen.…

Reisestipend 2022

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er satt til 1. juni. Søknader om…

Arkivarforeningens reisestipend 2020

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Ny søknadsfrist er satt til 10. mars 2020…