Reisestipend 2022

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er satt til 1. juni.

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Skjemaet finnes elektronisk og sendes som vedlegg i e-post til: Arkivarforeningens stipendutvalg v/Espen Andersen, espand@arkivverket.no eller skriv ut skjemaet, fyll det ut og send det pr. post til Espen Andersen, Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Søknadsskjema og statutter finner du her: https://www.arkivarforeningen.no/reisestipend/.