Norsk Arkivforum nr. 30 er nå tilgjengelig på nett!

Norsk Arkivforum nr. 30 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens vårseminar 2023. Hovedtemaet for seminaret var Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen. Årets artikler viser den rollen arkivene har spilt for kunnskapsdannelsen gjennom flere hundre år, innenfor ulike kunnskapstradisjoner og for ulike formål. Og, ikke minst, hva det kan føre til når arkivrutiner svekkes og når opplysninger i arkivene overses.

For mer informasjon om årets publikasjon og linker til artiklene: Norsk Arkivforum nr. 30 (2024): Arkivenes rolle i kunnskapsdannelsen – Arkivarforeningen