Høringsuttalelse til arkivmeldingen

Den 9. november Stortingsmelding om arkiv2012 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om arkiv. Dette er den første egne stortingsmeldingen om arkiv.

Stortingsmeldingen behandles i Stortingets familie- og kulturkomite, og Arkivarforeningen har gitt sin høringsuttalelse om meldingen.

Familie- og kulturkomiteen har frist til 4. mars 2013 med å avgi innstilling til Stortinget.

Arkivarforeningens høringssvar kan du lese her:
Forskerforbundets innspill til arkivmeldingen – Meld St 7 (2012-2013)

Hele arkivmeldingen kan leses her:
Stortingsmelding om arkiv