Søk reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. september 2014. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man…

Høringsuttalelse til arkivmeldingen

Den 9. november 2012 la regjeringen frem den første stortingsmeldingen om arkiv. Dette er den første egne stortingsmeldingen om arkiv. Stortingsmeldingen behandles i Stortingets familie- og kulturkomite, og Arkivarforeningen har gitt sin høringsuttalelse om meldingen. Familie- og kulturkomiteen har frist til 4.…