Søk reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.

Søknadsfrist er 15. september 2014.

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post til Arkivarforeningens stipendutvalg v/Tone Stakvik, tone.stakvik@ika-trondelag.no, eller om man printer ut skjemaet, fyller det ut for hånd og sender det per post til Tone Stakvik, IKA Trøndelag iks, Maskinistgt. 1, 7042 Trondheim. Skjemaet finner du på våre nettsider.