Arkivarforeningen med høringssvar til EUs nye personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte utkast til ny personopplysningslov på høring. Arkivarforeningens høringssvar gikk via Forskerforbundet sentralt som i all hovedsak benyttet innspillene fra Arkivarforeningen i sitt svar til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette dannet grunnlaget for et stort oppslag i Klassekampen fredag 10. november 2017 under overskriften: «Arkivarer krever avklaring – Med EUs nye personvernlov styrkes «retten til å bli glemt». Arkivarer frykter at viktige dokumenter går tapt». Her kan du lese vårt svar til Forskerforbundet i sin helhet. Høring ny personopplysningslov