Utdeling av stipend

Stipendfristen er gått ut og vi har fått inn en søknad fra Vestfoldsarkivet hvor tre ansatte planlegger en tur til Cambridge og Edinburgh for å lære mer om hvalfangstarkiver. Vestfoldarkivet forvalter nærmere 600 hm med hvalfangstarkiver, arkiver som er en viktig del av den norske kulturarven. Hvalfangst som forskningsfelt er i stor grad internasjonalt, og gjennom en studietur ønsker de å etablere et tettere samarbeid med andre institusjoner i utlandet som bevarer arkiver etter hvalfangstnæringen. Arkivarforeningen støtter turen med kr. 9000.