Søk reisestipend!

Nå er det endelig tid for å søke stipend igjen.

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.

Søknadsfrist er 15. september 2013. Under Reisestipend kan du lese hvordan du gjør for å søke stipendet.