Vilhelm Lange takker for seg

Vilhelm Lange, Seksjon for privatarkiver, Riksarkivet
Vilhelm Lange, Riksarkivet. Foto: Vidar Øverland

Vilhelm Lange takker for seg fredag 21.juni etter mange år i Riksarkivet. I den anledning vil vi i Arkivarforeningen takke Vilhelm for det arbeid han har bidratt med til foreningen. I over 20 år har Vilhelm vært med på å prege Arkivarforeningen, både som medlem, styremedlem og leder.Vilhelm ble meldt inn i Arkivarforeningen i 1990, og allerede i 1991 ble han valgt inn i styret som vararepresentant for to år. Året etter, i 1992, ble Vilhelm leder i Arkivarforeningens forhandlingsutvalg. I 1995 gikk han helt til topps og tok over ledervervet, noe som han innehadde helt inn i det nye millenniet.

Hans engasjement for Arkivarforeningen fortsatte videre etter at han gikk av som leder, og han har hatt en rekke verv i foreningen etter det. Han har inntil nylig vært både leder av valgkomiteen og leder av foreningens lunsjkomité på Riksarkivet. Ved Arkivarforeningens seneste lunsjmøte holdt han selv foredraget ”Niels Trosner- Sjømann, kunstner, krøniker”. Oppmøtet var stort og det var mange som fikk sjansen til å høre en fengende historie fortalt av en god forteller.

Knapt noen vet mer om Arkivarforeningens historie enn Vilhelm Lange. Hvem andre enn den kommende pensjonisten minte oss på at vi hadde 75-års jubileum i 2011? Vi utfordret derfor Vilhelm Lange til å ta et dypdykk i arkivet til Arkivarforeningen, og holde en festtale for jubilanten på 75-årsfesten. Arkivarforeningen har selvsagt arkivert talen slik at alle kan få glede av den. Les den her: Festtale til Arkivarforeningens 75 års jublieum

Arkivarforeningens styre håper at Vilhelm fortsetter å være et aktivt medlem, selv om han nå skal pensjonere seg. På vegne av våre medlemmer ønsker vi Vilhelm lykke til på vei inn i pensjonisttilværelsen og vi ønsker Vilhelm velkommen tilbake når helst han måtte ønske det! Vi har alltid bruk for en støttespiller av Vilhelms kaliber.