Verdenserklæringen om arkiv – endelig på norsk

I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast den viktige samfunnsrollen til arkivene. Nå er UDA oversatt til norsk. Arkivarforeningen har i samarbeid med Riksarkivet, Kulturrådet, Fagforbundet, KS, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk […]

Norsk Arkivforum – gis bort

Vi har ryddet og funnet et helt lager med tidskriftet Norsk arkivforum. Nå har vi sikret oss de eksemplarer vi trenger og gir bort resten. Den som vil fylle opp biblioteket hjemme må selv forsyne seg i vestibylen til Riksarkivet. Tilbudet gjelder frem til og med fredag 12. september.

Søk reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. september 2014. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post […]

Vårseminaret 2014 – vel overstått!

Arkivarforeningens årlige vårseminar gikk av stabelen 1. – 2. april, og nærmere 45 av foreningens medlemmer fant veien til Gabels hus i Oslo. Årets tema var oppfølgingen av arkivmeldingens føringer om å arbeide mere aktivt for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon på arkivfeltet. Riksarkivarens prosjekt SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) stod sentralt denne dagen.

Lunsjmøte om et sosialt Riksarkiv

Vi minner om lunsjmøte førstkommende mandag (20.1.2014). Denne gangen holder Runhild Seim, fra Riksarkivets seksjon for formidling, holder foredraget «Det sosiale Riksarkivet. Om Riksarkivets bruk av sosiale medier». Vel møtt!

Ut på tur? Søk reisestipend!

Nytt år, nye muligheter! Det er tid for å søke reisestipend igjen. Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2014. Under Reisestipend kan du lese hvordan du gjør for å søke stipendet.

Interessert i Wikipedia?

I samarbeid med Riksarkivet og Riksantikvaren inviterer Kulturrådet til seminaret Kulturarv i fri flyt. De tre kulturinstitusjonene driver prosjekter knyttet til Wikipedia i arkiv , museum og kulturminnevern. Er du og andre på din institusjon interessert i å høre hvordan det går med disse prosjektene? Meld dere på! Seminaret er i Oslo og er helt […]

Norske sigiller på arkivarforeningens lunsjmøte

Arkivarforeningens lunsjmøte startet opp for sesongen med et foredrag av Brita Nyquist. Brita er tidligere seglkonservator ved Riksarkivet, og fortsetter nå på pensjonistvilkår for å skrive om norske geistlige segl. På lunsjmøtet presenterte hun arbeidet bak boken «Norske sigiller fra middelalderen. Geistlige segl fra Nidaros bispedømme.» (2012, Fjordholm (†), Hohler, Kjellberg og Nyquist). Boken er […]