Vårseminaret 2014 – vel overstått!

Arkivarforeningens årlige vårseminar gikk av stabelen 1. – 2. april, og nærmere 45 av foreningens medlemmer fant veien til Gabels hus i Oslo. Årets tema var oppfølgingen av arkivmeldingens føringer om å arbeide mere aktivt for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon på arkivfeltet. Riksarkivarens prosjekt SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) stod sentralt denne dagen.

Lunsjmøte om et sosialt Riksarkiv

Vi minner om lunsjmøte førstkommende mandag (20.1.2014). Denne gangen holder Runhild Seim, fra Riksarkivets seksjon for formidling, holder foredraget «Det sosiale Riksarkivet. Om Riksarkivets bruk av sosiale medier». Vel møtt!

Ut på tur? Søk reisestipend!

Nytt år, nye muligheter! Det er tid for å søke reisestipend igjen. Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2014. Under Reisestipend kan du lese hvordan du gjør for å søke stipendet.

Interessert i Wikipedia?

I samarbeid med Riksarkivet og Riksantikvaren inviterer Kulturrådet til seminaret Kulturarv i fri flyt. De tre kulturinstitusjonene driver prosjekter knyttet til Wikipedia i arkiv , museum og kulturminnevern. Er du og andre på din institusjon interessert i å høre hvordan det går med disse prosjektene? Meld dere på! Seminaret er i Oslo og er helt […]

Norske sigiller på arkivarforeningens lunsjmøte

Arkivarforeningens lunsjmøte startet opp for sesongen med et foredrag av Brita Nyquist. Brita er tidligere seglkonservator ved Riksarkivet, og fortsetter nå på pensjonistvilkår for å skrive om norske geistlige segl. På lunsjmøtet presenterte hun arbeidet bak boken «Norske sigiller fra middelalderen. Geistlige segl fra Nidaros bispedømme.» (2012, Fjordholm (†), Hohler, Kjellberg og Nyquist). Boken er […]

Utdeling av stipend

Stipendfristen er gått ut og vi har fått inn en søknad fra Vestfoldsarkivet hvor tre ansatte planlegger en tur til Cambridge og Edinburgh for å lære mer om hvalfangstarkiver. Vestfoldarkivet forvalter nærmere 600 hm med hvalfangstarkiver, arkiver som er en viktig del av den norske kulturarven. Hvalfangst som forskningsfelt er i stor grad internasjonalt, og […]

ABM-sektorseminar

Arkivarforeningens leder Vibeke Solbakken Lunheim holdt et innlegg om lønnsstatistikk på Forskerforbundets sektorseminar for arkiv, bibliotek, museum og kulturminnevern. Statistikken er et resultat av undersøkelsen Arkivarforeningen sendte ut til sine medlemmer i februar 2013. Sentrale spørsmål i kartleggingen var: stilling ansettelsesforhold utdannelse ansiennitet arbeidsoppgaver I går presenterte Torkel Thime resultatene fra Arkivarforeningens kartleggging av forskning […]

Søk reisestipend!

Nå er det endelig tid for å søke stipend igjen. Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. september 2013. Under Reisestipend kan du lese hvordan du gjør for å søke stipendet.  

Vilhelm Lange takker for seg

Vilhelm Lange takker for seg fredag 21.juni etter mange år i Riksarkivet. I den anledning vil vi i Arkivarforeningen takke Vilhelm for det arbeid han har bidratt med til foreningen. I over 20 år har Vilhelm vært med på å prege Arkivarforeningen, både som medlem, styremedlem og leder.Vilhelm ble meldt inn i Arkivarforeningen i 1990, […]