Vi åpner opp vårseminaret for flere!

Nå har også du som ikke er medlem i Arkivarforeningen mulighet for å melde deg på vårseminaret den 24. – 25 mars. Interessen er stor, men vi har fortsatt noen få plasser igjen! Vi inviterer derfor arkivarer i Forskerforbundet til å delta på seminaret. Prinsippet er «første mann til mølla». Forutsetningen er at arbeidsgiver dekker kostnaden det medfører å delta på seminaret.

Frist for påmelding er 2. mars. Du melder deg på via Forskerforbundet sine hjemmesider.

Priser oppgitt av hotellet:
Dagpakke: 695,-
Overnatting: 1498,-
Middag: 595,- ikke inklusive drikke
Reiseutgifter må også dekkes av arbeidsgiver.

Velkommen på seminar!