Vårseminar og generalforsamling 2015

Temaet for årets vårseminar er «Arkivarrollen i endring. Hvorfor er arkivaren fraværende i den digitale arkivverdenen – og gjør det noe?”. Dagen etterpå samles vi til generalforsamling.

Styret i Arkivarforeningen merker at det er stor interesse for vårseminaret og kan med glede meddele at riksarkivaren, Inga Bolstad, kommer på seminaret og deltar i paneldebatten. Se vedlagt program for mer detaljert informasjon om foredragsholdere og tema.

Frist for påmelding er 22. februar og du melder deg på via forskerforbundets hjemmesider.