Reisestipend høsten 2015

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfristen er 15. september 2015. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan…

Les mer

Reisestipend – gratulerer!

Vårens reisestipend går til Terje Nomeland fra Statsarkivet i Bergen. Han får et tillskudd for å delta på ICA-konferansen i september. Vi gratulerer og gleder oss til en rapport fra konferansen! (Interessert i eldre reiserapporter? Du finner dem under «reiserapporter».)…

Les mer

Foredrag holdt i Arkivarforeningen

Arkivarforeningens lokalgruppe i Oslo-regionen inviterte i april tidligere riksarkivar Ivar Fonnes til et åpent lunsjmøte for å innlede over temaet ”Utviklingslinjer og strategiske valg. Mål og virkemidler i arkivpolitikken de siste 30 år”. Fonnes har lang fartstid i Arkivverket og…

Les mer

Reiserapporter – nå tilgjengelig

Nå har vi fått inn reiserapportene for 2014! Det er Hilde Lange, Fredrik Larsen Lund og Vestfoldarkivet som beskriver hvordan de brukte bidraget fra Arkivarforeningen. Til høsten har du også sjansen til å søke, fristen er 15. september. Gjør som…

Les mer

Vi åpner opp vårseminaret for flere!

Nå har også du som ikke er medlem i Arkivarforeningen mulighet for å melde deg på vårseminaret den 24. – 25 mars. Interessen er stor, men vi har fortsatt noen få plasser igjen! Vi inviterer derfor arkivarer i Forskerforbundet til å delta på…

Les mer

Vårseminar og generalforsamling 2015

Temaet for årets vårseminar er «Arkivarrollen i endring. Hvorfor er arkivaren fraværende i den digitale arkivverdenen – og gjør det noe?”. Dagen etterpå samles vi til generalforsamling. Styret i Arkivarforeningen merker at det er stor interesse for vårseminaret og kan…

Les mer

Søk om reisestipend før 15. februar

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2015. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man…

Les mer

Verdenserklæringen om arkiv – endelig på norsk

I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast den viktige samfunnsrollen til arkivene. Nå er UDA oversatt til norsk. Arkivarforeningen…

Les mer

Norsk Arkivforum – gis bort

Vi har ryddet og funnet et helt lager med tidskriftet Norsk arkivforum. Nå har vi sikret oss de eksemplarer vi trenger og gir bort resten. Den som vil fylle opp biblioteket hjemme må selv forsyne seg i vestibylen til Riksarkivet. Tilbudet gjelder…

Les mer

Søk reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. september 2014. Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man…

Les mer

Vårseminaret 2014 – vel overstått!

Arkivarforeningens årlige vårseminar gikk av stabelen 1. – 2. april, og nærmere 45 av foreningens medlemmer fant veien til Gabels hus i Oslo. Årets tema var oppfølgingen av arkivmeldingens føringer om å arbeide mere aktivt for å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon…

Les mer