Foredrag holdt i Arkivarforeningen

Arkivarforeningens lokalgruppe i Oslo-regionen inviterte i april tidligere riksarkivar Ivar Fonnes til et åpent lunsjmøte for å innlede over temaet ”Utviklingslinjer og strategiske valg. Mål og virkemidler i arkivpolitikken de siste 30 år”. Fonnes har lang fartstid i Arkivverket og foredraget er en gjennomgang av mange av de utfordringer etaten har møtt i denne perioden.

Mer enn femti møtte opp til dette åpne lunsjmøtet, og flere av de frammøtte etterspurte bakgrunnsmaterialet som Fonnes la fram.  Arkivarforeningen legger det derfor nå ut på sine hjemmesider: ”Utviklingslinjer og strategiske valg. Mål og virkemidler i arkivpolitikken de siste 30 år”