Arkivarforeningens reisestipend høsten 2016

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. oktober 2016 (ikke 15. september…

Les mer

Arkivarforeningens generalforsamling 2016

Det blir avholdt generalforsamling i Arkivarforeningen onsdag 16. mars kl. 11.30. Generalforsamlingen finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo (ved Oslo S). Klikk på «les videre», deretter på linken for å se sakspapirene: Saksliste generalforsamling 2016

Les mer

Arkivarforeningens vårseminar 2016

Invitasjon til Arkivarforeningens vårseminar 2016 Arkivarforeningen avholder sitt tradisjonelle vårseminar 15. – 16. mars, på Thon Hotel Opera i Oslo. Årets tema er forskning og forskningspolitikk innen arkivfaget, og strategier for privatarkivarbeid i Norge. Program vårseminaret 2016. Vi tror årets…

Les mer

Blue Shield

Arkivarforeningen er ikke lenger ICAs representant i Blue Shield. Se protokoll fra generalforsamlingen i mars 2015 for mer informasjon.

Les mer

Arkivarforeningens reisestipend våren 2016

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Søknadsfrist er 15. februar 2016. Søknader om reisestipend…

Les mer

Seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen

Arkivarforeningen arrangerer seminar for lokalgruppene i Arkivarforeningen 2.-3. desember 2015. Tema blir blant annet ordningen med lokalgrupper, rekruttering og diskusjon rundt en mulig autorisasjonsordning for arkivarer. I tillegg til styret deltar representanter fra lokallagene i Oslo, Bergen, Vestfold og Stavanger.…

Les mer