Reisestipend høsten 2015

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for faglige deltakelser utenom de seminarene som foreningen selv arrangerer. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.

Søknadsfristen er 15. september 2015.

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Man kan velge om man fyller ut skjemaet elektronisk og sender det som vedlegg til e-post til Arkivarforeningens stipendutvalg v/Tone Stakvik, tone.stakvik@ika-trondelag.no, eller om man printer ut skjemaet, fyller det ut for hånd og sender det per post til Tone Stakvik, IKA Trøndelag iks, Maskinistgt. 1, 7042 Trondheim.