Verdenserklæringen om arkiv – endelig på norsk

I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) en ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast den viktige samfunnsrollen til arkivene. Nå er UDA oversatt til norsk.

Arkivarforeningen har i samarbeid med Riksarkivet, Kulturrådet, Fagforbundet, KS, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk arkivråd samarbeidet om oversettelsen. Erklæringen er oversatt til både bokmål og  nynorsk.

Verdenserklæringen skal brukes til å få et mer fokus på arkiv i Norge, og det kollektive ansvaret alle i forvaltningen har til å sikre arkiv.