Arkivarforeningen lokallag Osloregionen – høstprogram 2018

ARKIVARFORENINGEN Kjære medlemmer i Arkivarforeningen i Osloregionen Velkommen til høstens møter i lokallaget i Osloregionen. Alle møtene blir holdt som lunsjmøter i Riksarkivbygningen ved Sognsvann. I høst blir møtene siste mandag i måneden. Vi serverer kaffe og te. Ta gjerne med matpakke. Velkommen! PROGRAM HØSTEN 2018 24/9 –  kl. 11.00–12.00, Wergelandsalen: Bodil Biørn blandt lidende […]

Arkivarforeningen lokallag Vestfold og Telemark – høstprogram 2018

Nå har vi endelig fått satt en dato for møte i arkivarforeningen Vestfold – Telemark Onsdag 31/10 kl. 17:00 på Telemark museum Øvregaten 41, 3715 Skien Program: 17:00 Lars Haukvik, Fylkeskultursjef i Telemark fylkeskommune; Orientering om regionsreformen for Vestfold – Telemark, oppgavefordeling og hvilke konsekvenser det kan få for arkiv- og kultursektoren generelt. Anledning til […]

Arkivarforeningens reisestipend høsten 2018

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.Ny søknadsfrist er satt til 10. oktober 2018 (ikke 15. september). Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk og […]

Arkivarforeningens reisestipend

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.Ny søknadsfrist er satt til 10. mars 2018 (ikke 15. februar). Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk og […]

Fellesseminar for fagpolitiske foreninger

Forskerforbundet arrangerte sitt årlige seminar for de fagpolitiske foreningene 13. november.  Dette er en samling for styrene i alle de fagpolitiske foreningene og representanter fra Forskerforbundets sekretariat der man drøfter ulike fagpolitiske temaer og utveksler informasjon. Arkivarforeningen stilte i år med tre deltakere. Dagen startet med at generalsekretær Hilde Gunn Avløyp orienterte om aktuelle saker […]

Rapport fra Roma

Arkivarforeningen holdt sitt årlige seminar for styret og lokalgruppelederne 28.-30. september 2017. Vi legger ut referatet fra turen hvor det fremgår at vi var i møte med den italienske arkivarforeningen, det italienske Riksarkivet, Statsarkivet i Roma og oljeselskapet ENI. I tillegg ble det holdt interne møter. Les mer i vår Rapport fra Roma 2017

Arkivarforeningen med høringssvar til EUs nye personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sendte utkast til ny personopplysningslov på høring. Arkivarforeningens høringssvar gikk via Forskerforbundet sentralt som i all hovedsak benyttet innspillene fra Arkivarforeningen i sitt svar til Justis- og beredskapsdepartementet. Dette dannet grunnlaget for et stort oppslag i Klassekampen fredag 10. november 2017 under overskriften: «Arkivarer krever avklaring – Med EUs nye personvernlov styrkes […]

Norsk Arkivforum relansert

Arkivarforeningen har nå blåst liv i Norsk Arkivforum igjen, med to nye utgivelser på kort tid! Tidsskriftet ble utgitt første gang i 1980, med artikler basert på innleggene holdt på Norsk arkivseminar (Arkivverkets internseminar) og Arkivarforeningens seminarer. De siste årene har imidlertid tidsskriftet ligget for det meste brakk. Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin […]