Norsk Arkivforum relansert

Arkivarforeningen har nå blåst liv i Norsk Arkivforum igjen, med to nye utgivelser på kort tid!

Tidsskriftet ble utgitt første gang i 1980, med artikler basert på innleggene holdt på Norsk arkivseminar (Arkivverkets internseminar) og Arkivarforeningens seminarer. De siste årene har imidlertid tidsskriftet ligget for det meste brakk.

Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin helhet viet tidligere riksarkivar John Herstads framstilling av riksarkivarembetets historie, fra opprettelsen i 1814 med Henrik Wergeland som den første riksarkivaren, frem til 2014 da nåværende riksarkivar Inga Bolstad overtok embetet.

Norsk Arkivforum nr. 23 inneholder innlegg fra Arkivarforeningens vårseminar i 2015 og 2016. Det ene temaet som omhandles, er arkivarrollen og hvordan denne endres i takt med den teknologiske utviklingen. Det andre temaet tar for seg forskning og forskningspolitikk innen arkivfeltet.

Arkivarforeningen tar sikte på en årlig utgivelse fremover, hovedsakelig basert på innlegg fra foreningens vårseminarer.

Arkivarforeningens medlemmer får Norsk Arkivforum gratis som del av sitt medlemskap. Andre kan få kjøpt de to nye utgivelsene (kr. 100,- pr. stk. + porto) ved å henvende seg til Arkivarforeningen: post@arkivarforeningen.no.

Tidligere utgivelser: Første utgave kom i 1980, og du finner alle de tidligere 21 utgavene under lenken Publikasjoner, Norsk Arkivforum over. Vi håper at våre medlemmer, og alle andre som er interessert, kan ha glede av disse utgavene.