Norsk Arkivforum

Norsk Arkivforum er en skriftserie utgitt av Arkivarforeningen.

Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin helhet viet tidligere riksarkivar John Herstads framstilling av riksarkivarembetets historie, fra opprettelsen i 1814 med Henrik Wergeland som den første riksarkivaren, frem til 2014 da nåværende riksarkivar Inga Bolstad overtok embetet.

Norsk Arkivforum nr. 23 inneholder innlegg fra Arkivarforeningens vårseminar i 2015 og 2016. Det ene temaet som omhandles, er arkivarrollen og hvordan denne endres i takt med den teknologiske utviklingen. Det andre temaet tar for seg forskning og forskningspolitikk innen arkivfeltet.

Arkivarforeningen tar sikte på en årlig utgivelse fremover, hovedsakelig basert på innlegg fra foreningens vårseminarer.

Norsk Arkivforum nr. 24 inneholder innleggene fra Arkivforeningens vårseminar i 2017. Tema for seminaret var forholdet mellom arkivdanning og -bevaring.

—-

Arkivarforeningens medlemmer får Norsk Arkivforum gratis som del av sitt medlemskap. Andre kan få kjøpt de to nye utgivelsene (kr. 100,- pr. stk. + porto) ved å henvende seg til Arkivarforeningen: post@arkivarforeningen.no.

Tidligere utgivelser: Tidsskriftet ble utgitt første gang i 1980, med artikler basert på innleggene holdt på Norsk arkivseminar (Arkivverkets internseminar) Du finner alle utgaver på denne siden. Vi håper at våre medlemmer, og alle andre som er interessert, kan ha glede av disse utgavene. Klikk på tittelen for å laste ned en pdf-versjon.

Norsk Arkivforum nr. 23 (2017): Arkivarrollen i endring. Forskning innen arkivfeltet

Norsk Arkivforum nr. 21 (2011): Forskningsartikler.
Norsk Arkivforum nr. 20 (2008): Registerbind for Norsk arkivforum.
Norsk Arkivforum nr. 19 (2004): Arkivarrollen i forandring og Arkivformidling mot framtidas brukere.
Norsk Arkivforum nr. 18 (2004): Digitalisering av kulturarvmateriale.
Norsk Arkivforum nr. 17 (2002): Norsk arkivseminar Kristiansand 2001.
Norsk Arkivforum nr. 16 (2001): Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen.
Norsk Arkivforum nr. 15 (2001): Artikler og seminarinnlegg.
Norsk Arkivforum nr. 14 (2000): Norsk arkivseminar Rosendal 1998.
Norsk Arkivforum nr. 13 (1998): Innlegg fra Norsk arkivseminar 1993 og 1995.
Norsk Arkivforum nr. 12 (1996): Festskrift til Helge Paulsen.
Norsk Arkivforum nr. 11 (1993): Rapport fra Norsk arkivseminar 1990 og tre fagartikler.
Norsk Arkivforum nr. 10 (1990): Rapport fra Norsk arkivseminar 1988.
Norsk Arkivforum nr. 9 (1989): Arkivmateriale fra dansk-norske sivile statsinstitusjoner før 1814.
Norsk Arkivforum nr. 8 (1988): Administrasjonshistoriske oversikter.
Norsk Arkivforum nr. 7 (1986): Rapport fra Norsk arkivseminar 1986.
Norsk Arkivforum nr. 6 (1985): Rapport fra Norsk arkivseminar 1984.
Norsk Arkivforum nr. 5 (1985): Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen.
Norsk Arkivforum nr. 4 (1983): Rapport fra Norsk arkivseminar 1982.
Norsk Arkivforum nr. 3 (1981): Rapport fra Norsk arkivseminar 1980.
Norsk Arkivforum nr. 2 (1980): Rapport fra Norsk arkivseminar 1978.
Norsk Arkivforum nr. 1 (1980): Rapport fra Norsk arkivseminar 1976.