Arbeidsseminar om autorisasjonsordning

Det avholdes et dagsseminar om autorisasjonsordning for arkivarer den 24. oktober 2016 i Oslo. Representanter fra styret og lokalgruppene deltar.