Vårseminar og generalforsamling 2017: Sakspapirer, protokoll og innlegg

Her er lenker til dokumenter fra generalforsamlingen:

Saksliste og sakspapirer generalforsamling 2017

Protokoll generalforsamling 2017

 

Lenkene under viser til innleggene få vårseminaret i Arkivarforeningen:

Lars Christian Jenssen: Perspektiver på arkivdanning og bevaring

Ine Fintland: Arkivarens som forfatter og forteller

Hilde Lange: Ingen skaper arkiv fordi de skal avleveres

Nikolai Brandal: Mellom staten og historikarane

Torkel Thime: Primær- og sekundær arkivbruk

Torleif Lind: IKA-ene sitt samfunnsoppdrag