Lokalgruppeseminar november 2016

Styret og medlemmer fra lokalgruppene deltar i lokalgruppeseminar i København 21. – 22. november 2016. På programmet står blant annet et møte med vår danske søsterorganisasjon Arkivforeningen.