Fellesseminar for fagpolitiske foreninger

Forskerforbundet arrangerte sitt årlige seminar for de fagpolitiske foreningene 13. november.  Dette er en samling for styrene i alle de fagpolitiske foreningene og representanter fra Forskerforbundets sekretariat der man drøfter ulike fagpolitiske temaer og utveksler informasjon. Arkivarforeningen stilte i år med tre deltakere.

Dagen startet med at generalsekretær Hilde Gunn Avløyp orienterte om aktuelle saker i Forskerforbundet, spesielt saker av fagpolitisk karakter. Videre orienterte Forskerforbundets leder Petter Aaslestad om arbeidet som forhandlingsleder i Unio Stat. Det ble også orientert om tariffoppgjøret i 2017 og prioriteringer og muligheter for hovedtariffoppgjøret i 2018.

Til årets seminar hadde man også invitert fagsjef Bente Brunsgård fra Tekna, som fortalte om Teknas fagpolitiske arbeid og hvordan dette arbeidet er organisert i foreningen. Seminaret ble avsluttet med en informasjonsrunde der alle de fagpolitiske foreningene orienterte om sin aktivitet videre framover.