Arkivarforeningens reisestipend våren 2019

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”. Ny søknadsfrist er satt til 10. mars 2019 (ikke 15. februar).

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk og send det som vedlegg til e-post til Arkivarforeningens stipendutvalg v/Per Kristian Ottersland, peot@arkivverket.no Du kan også skrive ut skjemaet, fylle det ut og sende det per post til Per Kristian Ottersland, Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Søknadsskjema og statutter finner du her: https://www.arkivarforeningen.no/reisestipend/.