Arkivarforeningens reisestipend våren 2017

Arkivarforeningens stipendordning gjelder for arkivfaglig deltakelse på seminarer eller studieturer utenom det som arrangeres av egen arbeidsgiver eller Arkivarforeningen. Det avsettes 130 kr pr. medlem pr. år av kontingenten til et ”stipendfond”.

Søknadsfrist er 1. mars 2017 (ikke 15. februar som det står i skjemaet).

Søknader om reisestipend skrives i et eget skjema. Fyll ut skjemaet elektronisk og send det som vedlegg til e-post til Arkivarforeningens stipendutvalg v/Hans Knut Trælhaug, hanknu@arkivverket.no Du kan også skrive ut skjemaet, fylle det ut og sende det per post til Hans Knut Trælhaug, Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Skjemaet finner du her: https://www.arkivarforeningen.no/reisestipend/.