ICA og SPA

Arkivarforeningen er medlem av International Council on Archives i medlemskategori B (Professional Associations of Archivists). ICA er et samlingsorgan for arkivinstitusjoner i hele verden.

Les mer om ICA her.