Norsk Arkivforum 28 (2022) Formidling og forskning i arkivsektoren

Norsk Arkivforum nr. 28 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens seminar høsten 2021. Tema for seminaret var Formidling i Arkivsektoren og Forskning i Arkivsektoren. Norsk Arkivforum 28 (komplett utgave) I Formidling i arkivsektoren «Kor e alle helter hen…? – Svein Carstens og Lars Christian Jenssen «Aktiv formidling» og «passiv tilgjengeliggjøring» – Leiv Bjelland Fra historiefortelling til deling av data – Guri Lande Arkivkilder – Nøkler til dybdelæring – Ine Fintland og Marie Smith-Solbakken Vestfos cellulosefabrikk – Ann Tove Manshaus og Nina Bratland   II Forskning i arkivsektoren Arbeidsvilkår, karriereutvikling og tid til FoU-arbeid for arkivarer i Forskerforbundet – … Fortsett å lese Norsk Arkivforum 28 (2022) Formidling og forskning i arkivsektoren