KS Arkivgruppe

KS Faggruppe for arkiv og dokumentasjon er en faggruppe for dokumentasjon og arkiv som ble etablert i 2010. Faggruppen er et rådgivende organ for KS, og skal bl.a. bidra til å realisere mål i eKommune knyttet til saksbehandling, arkivdanning og arkivbevaring. Faggruppen skal ivareta interesser og behov knyttet til faglige standarder, spesifikasjoner og til bestemmelser i lov og forskrift for arkiv og dokumenthåndtering i kommunesektoren. I tillegg skal man bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling og sette viktige spørsmål innenfor sitt fagområde på dagsorden, bistå KS i høringssaker samt bidra til å etablere og påvirke KS sin arkivpolitikk.