Finske

Arkivföreningens syfte är att skapa och upprätthålla kontakter mellan dem som verkar inom arkivbranschen samt att främja kunskapen om och vetenskaplig forskning på arkivområdet.

Föreningen ordnar möten och seminarier, studieresor och studiebesök, avger utlåtanden om bl.a. arkivverkets anvisningar samt ger ut publikationer. Arkivföreningen upprätthåller kontakter med finländska och internationella organisationer på arkivområdet samt understöder medlemmar som deltar i inhemska och utländska seminarier.